Milli Eğitim Bakanlığı Toplantılarımız

Değerli Meslektaşlarımız,
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) motor değerlendirmelerin, tanılamanın ve modül belirleme aşamasının yeterli yapılamadığı ve bu durumun Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki işleyişte bazı sorunlara yol açtığı tespit edilmiş, meslektaşlarımız tarafından da tarafımıza iletilmiştir. Tanılama aşamasında fizyoterapist istihdamının gerekli olduğu, mevcut sistemdeki sorunların çözümlenmesinde önemli olacağı düşüncemizle birlikte; 01.08.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik ve Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği yönetim kurulu Başkanı Tülin Düger, Çocuk Fizyoterapistler Derneği yönetim kurulu başkanı Mintaze Kerem Günel ve yönetim kurulu üyesi Meral Boşnak Güçlü’nün katılımı ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Sayın Güngör’e ziyaretten önce Altındağ Belediyesi RAM ile görüşülmüş, RAM’larda fizyoterapi eğitimi gerekliliği, tanılamasındaki sorunlar tartışılmış, onların da fizyoterapistin RAM’larda görev almasının iyi olacağı görüşü öğrenilmiştir.
Sayın RAM Genel Müdürü Celil Güngör’e hem bu görüşmeden, hem siz alanda çalışan meslektaşlarımızın görüşleri hem de ailelerin görüşleri iletilmiş ve olası fizyoterapist istihdamının gerekçeleri ve hangi problemleri çözebileceği konusunda görüş alışverişi yapılmıştır.
Sayın Güngör; fizyoterapistlerin alandaki çalışmaları ve mesleki yeterliliklerini çok iyi bildiklerini, RAM’larda fizyoterapist istihdamı fikri konusunda olumsuz bakmadıklarını bildirmiştir. Mevcut durumda RAM’larda ne oranda fizyoterapist ihtiyacı olduğunun tespitini yapacaklarını ve konu ile ilgili derneklerimiz ile iletişimde olacaklarını bildirmişlerdir.
TFD ve ÇFD tarafından oluşturulan çalışma grupları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki genel işleyiş, rehberlik ve araştırma merkezleri ile ilgili meslektaşlarımızın sorunları, hizmet yararlanıcıların sorunları ve çözüm önerileri önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığına sunulacaktır.
Bu görüşmelerin gelişme ve sonuçlarını siz değerli meslektaşlarımızla paylaşacağımızı bildirir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Yönetim Kurulu