1. Ankara Kent Komisyonu Eğitim Çalıştayı

14 - 15 Mayıs 2022 ANKARA 1. ANKARA KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI Ankara’nın Eğitimdeki Güncel Sorunları ve Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü/ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER KOMİSYONUNDA yer aldık.