16 MAYIS 2022 NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA GÜNCEL DEĞERLENDİRME VE FİZYOTERAPİ YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ