2014 Nisan - 2016 Nisan Faaliyetler

ÇFD FAALİYET RAPORU

Sayın Çocuk Fizyoterapistleri Derneği (ÇFD) Üyemiz,

Sayın ÇFD e-mail grup üyelerimiz;

Nisan 2014’te devraldığımız Çocuk Fizyoterapistleri Derneği’nin, Nisan 2014 – Nsian 2016 dönemi içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden siz değerli meslektaşlarımızı bilgilendirmek isteriz.

Bilgilendirmeleri web sayfamız, sosyal medya hesaplarımız (facebok ve twitter) üzerinden sizlere paylaşmaktayız. Çok büyük bir ilgi görmekteyiz, ilginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

ÇFD Yönetim Kurulu

www.cfd.org.tr

e-mail grubumuza üye olmak için: cocukfztdernegi@gmail.com adresine diplomanızın fotoğrafını çekerek üye istemi ile mesaj atmanız yeterlidir.

ÇFD 2014 Nisan-2016 Nisan FAALİYET RAPORU

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan “Pediatrik nöromüsküler değerlendirme” seminerine destek verildi. – 25.5.2014

Riskli bebek ve erken müdahale çalıştayını başlatmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi. – 27.5.2014

Olağanüstü genel kurul toplantısı ile dernek merkezinin yeri ve tüzük değiştirildi.– 7.6.2014

Dernek merkezinin Ankara olması ile demirbaşların ve evrakların İstanbul’dan nakli gerçekleştirildi, evrak tasnifi yapıldı.– 20.6.2014

Aidat borçları belirlendi ve üyeler borçları ile ilgili bilgilendirildi. Bildiğiniz üzere derneklerde üyelerin aidatlarını ödemesi çok önem arz etmektedir. Aidat borcu olan meslektaşlarımın bu konudaki hassasiyetini rica ediyoruz.

3. Pediatrik Rehabilitasyon kongresi için tarih belirlendi ve çalışmalara başlandı. Kongremiz “ teorikten pratiğe” temasıyla ; 8-14 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir. Erken kayıtı kaçırmayınız. Ayrıntılı bilgi için www.pediatrikrerhabilitaysonkongresi.org adresini ziyaret ediniz.

ÇÖZGER ile ilgili görüş ve erken mmüdahale çalıştayı yapılmasına yönelik kapsamında oluşturulan raporlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderildi.– 10.8.2014

Yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel 8 Eylül 2014’te Kıbrıs’ta Fizyoterapist Birliğine ÇFD’yi tanıtıcı bilgiler ile birlikte bir seminer verdi.

Yönetim kurulumuzu tanıtmak ve hedeflerimizi anlatmak amacıyla “ tanışma toplantısı ve çocuk fizyoterapi ve rehabilitasyonda yenilikler eğitim semineri” gerçekleştirildi. Bugüne kadar ÇFD’nin yaptığı tüm eğitim seminerleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmiştir.-27.9.2014

1 Kasım 2014’ te tüm çocuk fizyoterapistlerine açık ve ücretsiz olarak “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar” semineri gerçekleştirildi.

20-23 Kasım 2014 5. Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi’nin düzenlenmesinde katkıda bulunuldu.

1-2 Aralık 2014’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Turkiye ve ÇFD işbirliği ile Erken Re-habilitasyon çalıştayı gerçekleştirildi. ÇFD çalıştaya katılacakların belirlenmesi, çalıştayda gruplarda görev alma ve raporun oluşturulmasında aktif çalıştı. Yönetim kurulu başkanımız nihai raporun oluşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çalıştı ve rapor komisyon başkanlarına iletildi. Çok geniş katılımlı ve verimli bir çalıştay gerçekleştirildi.

ÇFD yönetim kurulu başkanımız Porf. Dr. Mintaze Kerem Günel; Serebral Palsili Çocukların Eğitimde Yaşadığı Güçlükler Ve Çözüm Önerileri Paneline katılmıştır.

Panel; 16 Aralık 2014’de Ankara’da Sn. Saime Toptan, Prof.Dr. Mintaze Kerem Günel, Prof.Dr.Gonca Bumin, Sayın Yard.Doç.Dr.Handan Doğan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara İl  Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya İlçe Milli Eğitim  Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenimahalle ve Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yetkilileri, Gökkuşağı Ortaokulu, İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve IMKB Karakusunlar Endüstri Meslek Lisesi Müdürleri ve öğretmenleri, TSÇV yetkilileri, SERÇEV  Yönetim Kurulu Üyeleri, alan konusunda Uzmanlar ve  ailelerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Panel sonucunda Serebral Palsili çocukların eğitimini hakkı ile alabilmeleri için önemli kararlar alınmış ve MEB’na iletilmiştir.

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonu kuruldu. Yönetim kurulu, üyeler ve yedek üyeleri seçilerek tüzüğü oluşturuldu. Gençlik komisyonumuz işbaşında...

T.C. Sağlık Bakanlığı ile bakanlık bünyesinde çalışan fizyoterapistler için TC. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden genel müdür Prof. Dr. Doğan Ünal ile görüşüldü.

24 Ocak 2015’te “Tortikollis’de tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarında güncel durum” konulu tüm çocuk fizyoterapistlerine açık ücretsiz seminer gerçekleştirildi.

ÇFD, 27 Ocak 2015’te UNICEF Turkiye’nin düzenlediği “Sivil Toplum Kuruluşlarıyla UNICEF’in 2016-2020 Ülke Programına ilişkin Danışma Toplantısı”’na katıldı. Burada dezavantajlı çocuklar ve engelli çocuklara yönelik ülkemizde politika oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atıldı. ÇFD olarak engelli çocuklar ve rehabilitasyon uygulamalarında gereken düzenlemelerle ilgili rapor sunulmuştur.

28-29 Mart 2015’te gerçekleşecek olan “Beyin Gelişimi Sempozyumu” nun düzenlenmesine katkıda bulunuldu.

20-24 Mayıs 2015, TFD’nin Bolu’da düzenlenleyeceği 5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresinde destekleyen kuruluşlarda yer aldı.

27 Şubat 2015’ te Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, 1-2 Aralık 2014’te gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Turkiye ve ÇFD işbirliği ile Erken Re-habilitasyon çalıştayının sunumunu yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından istenen “Çocuklarda koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ” konulu rapor, bölüm başkanı Prof. Dr. Ayşe Karaduman’a gönderildi.- 1.3.2015

Derneğimizin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel “1-2 Aralık 2014’te gerçekleşen Erken Re-habilitasyon Çalıştayı” hakkında Hacettepe Üniversitesi’n de bilgi vermiştir.

22-24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek olan 9. Uluslar Arası Katılımlı Protez Ortez Kongresini destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı.

10 Nisan 2015 tarihinde Halk Sağlığı Kurumu’ yla görüşülmüş, yeni hedefler belirlendi.

18 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Acıbadem Üniversitesi’nde ÇFD Gençlik komisyonunun da katılımıyla fizyoterapi öğrencilerine yönelik söyleşi ve bilgilendirme semineri yapıldı.

Halk Sağlığı Kurumu’la olan görüşmeler sonrasında hazılanan “Riskli Bebek İzlem Formu”na katkıda bulunuldu. - 3.5.2015

16 Mayıs 2015 ‘te İzmir Üniversitesinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonu, Geriartri Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonu ve Spor Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonunun katkılarıyla gerçekleşen “Kariyer Günleri”nde yönetim kurulu üyelerimizden Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı ve Fzt. Erhan Karadeniz konuşmacı olarak katıldı.

28.1-2 Aralık 2014’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Türkiye ve ÇFD iş birliğiyle Ankara’da gerçekleştirilen “Erken Re-habilitasyon Çalıştayı”nın ikinci toplantısı 20 Mayıs 2015’te Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya dernek başkanımız Prof. Dr. Mİntaze Kerem Günel, başkan yardımcımız Doç.Dr. Meral Boşnak Güçlü, genel sekreterimiz Yrd.Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı, üyelerimiz Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı, Fzt. Erhan Karadeniz katıldı.

28. 21 Mayıs 2015 tarihinde Sapanca’da yapılan “Sağlıklı Yaşam Kongresi”nde genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı derneğimiz adına poster sunumu yaptı.

29. 22 Mayıs 2015 tarihinde 2. Gülhane Pediatrik Rehabilitasyon Sempozyumunda TFTR Derneği Pediatrik Çalışma Grubu tarafından yapılan “T.C.’de Bedensel Engelli Çocukların Tıbbi Rehabilitasyonunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı çalıştaya yönetim kurulumuzdan Fzt. Semih Taşkın ve Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı katıldı.

30. 22 Mayıs 2015’ te yapılan ÇFD GK toplantısına dernek başkanımız Prof.Dr. Mintaze Kerem Günel ve yönetim kurulu üyemiz Fzt. Erhan Karadeniz katıldı.

31. 9-10-11 Ekim 2015’te Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilen 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi kapsamında “Çocuklarda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları Kursu” 8 Ekim 2015 tarihindekongre öncesi kurs olarak gerçekleştirildi.

32. 9-10-11 Ekim 2015 tarihinde Ankara Wyndham Otel’de bir çok disiplini bir araya getiren “3. Pediatrik Rehabilitsyon Kongresi” yüksek katılımla gerçekleştirildi.

33. 9-10-11 Ekim 2015’te Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilen 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi kapsamında “Infant Motor Profile Kursu” 12-13 Ekim 20125 tarihinde kongre sonrası kurs olarak gerçekleştirildi.

34. 19-20 Mart 2016’da gerçekleşecek olan “2. Beyin Gelişimi Sempozyumu”nu destekleyen kuruluşlar arasında yer aldık.

35. 25-26 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Ulusal Kaza ve Yaralanma Hazırlık Çalıştayı”na derneğimiz adına genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı katıldı.

36. 28 Kasım 2015’te “1.Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi Dünya Engelliler Günü Ek Oturumu, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri için Karşılanmayan Hizmeler Paneli”ne derneğimiz adına genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı katıldı.

27 Şubat 2015’ te Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde yönetim kurulu başkanımız Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, 1-2 Aralık 2014’te gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Turkiye ve ÇFD işbirliği ile Erken Re-habilitasyon çalıştayının sunumunu yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından istenen “Çocuklarda koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ” konulu rapor, bölüm başkanı Prof. Dr. Ayşe Karaduman’a gönderildi.- 1.3.2015

Derneğimizin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel “1-2 Aralık 2014’te gerçekleşen Erken Re-habilitasyonÇalıştayı” hakkında Hacettepe Üniversitesi’n de bilgi vermiştir.

22-24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek olan 9. Uluslar Arası Katılımlı Protez Ortez Kongresini destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı.
10 Nisan 2015 tarihinde Halk Sağlığı Kurumu’ yla görüşülmüş, yeni hedefler belirlendi.

18 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Acıbadem Üniversitesi’nde ÇFD Gençlik komisyonunun da katılımıyla fizyoterapi öğrencilerine yönelik söyleşi ve bilgilendirme semineri yapıldı.

Halk Sağlığı Kurumu’la olan görüşmeler sonrasında hazılanan “Riskli Bebek İzlem Formu”na katkıda bulunuldu. - 3.5.2015

16 Mayıs 2015 ‘te İzmir Üniversitesinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonu, Geriartri Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonu ve Spor Fizyoterapistleri Derneği Gençlik Komisyonunun katkılarıyla gerçekleşen “Kariyer Günleri”nde yönetim kurulu üyelerimizden Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı ve Fzt. Erhan Karadeniz konuşmacı olarak katıldı.

1-2 Aralık 2014’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNICEF Türkiye ve ÇFD iş birliğiyle Ankara’da gerçekleştirilen “Erken Re-habilitasyonÇalıştayı”nın ikinci toplantısı 20 Mayıs 2015’te Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştaya dernek başkanımız Prof. Dr.Mintaze Kerem Günel, başkan yardımcımız Doç.Dr. Meral Boşnak Güçlü, genel sekreterimiz Yrd.Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı, üyelerimiz Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı, Fzt. Erhan Karadeniz katıldı.

21 Mayıs 2015 tarihinde Sapanca’da yapılan “Sağlıklı Yaşam Kongresi”nde genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı derneğimiz adına poster sunumu yaptı.

22 Mayıs 2015 tarihinde 2. Gülhane Pediatrik Rehabilitasyon Sempozyumunda TFTR Derneği Pediatrik Çalışma Grubu tarafından yapılan “T.C.’de Bedensel Engelli Çocukların Tıbbi Rehabilitasyonunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı çalıştaya yönetim kurulumuzdan Fzt. Semih Taşkın ve Uzm. Fzt. Meltem Yazıcı katıldı.

22 Mayıs 2015’ te yapılan ÇFD GK toplantısına dernek başkanımız Prof.Dr. Mintaze Kerem Günel ve yönetim kurulu üyemiz Fzt. Erhan Karadeniz katıldı.

9-10-11 Ekim 2015’te Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilen 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi kapsamında “Çocuklarda Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları Kursu” 8 Ekim 2015 tarihinde kongre öncesi kurs olarak gerçekleştirildi.

9-10-11 Ekim 2015 tarihinde Ankara Wyndham Otel’de bir çok disiplini bir araya getiren “3. Pediatrik Rehabilitsyon Kongresi” yüksek katılımla gerçekleştirildi.

9-10-11 Ekim 2015’te Ankara Wyndham Otel’de gerçekleştirilen 3. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi kapsamında “Infant Motor Profile Kursu” 12-13 Ekim 20125 tarihinde kongre sonrası kurs olarak gerçekleştirildi.

19-20 Mart 2016’da gerçekleşecek olan “2. Beyin Gelişimi Sempozyumu”nu destekleyen kuruluşlar arasında yer aldık.

25-26 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Ulusal Kaza ve Yaralanma Hazırlık Çalıştayı”na derneğimiz adına genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı katıldı.

28 Kasım 2015’te “1.Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi, 2. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi Dünya Engelliler Günü Ek Oturumu, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleri için Karşılanmayan HizmelerPaneli”ne derneğimiz adına genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı katıldı.

Şubat 2016’da T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü adına Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç’ın talebi üzerine İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER’in “Silivri Bölgesinde Yer Alan İlköğretim Okullarında Skolyoz Taraması” konulu araştırmasına destek verdik.

20-22 Ekim 2016’da Bilkent Otelde gerçekleşecek olan “3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi” ni destekleyen kuruluşlar arasında yer aldık.
12 Mart 2016’da Ankara Gordion Otel’ de Prof. Dr. Yavuz Yakut, Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Dr. Fzt. Duygu Türker ve Dr. Fzt. Ayşe Numanoğlu Akbaş’ın sunumlarıyla “ Nörolojik Problemi Olan Çocuklarda Postür Bozukluklarının Ayrıntılı Biyomekanik Analizi ve Fizyoterapi Yaklaşımları” adlı ücretsiz seminerimizi gerçekleştirdik.

28 Mart 2016’da Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen “Kariyer Günleri” ne ÇFD’yi temsilen dernek başkanımız Prof.Dr. Mintaze Kerem Günel katılmıştır.


2014 Nisan - 2016 Nisan Faaliyetler için tıklayınız... (docx)