ÇOCUK FİZYOTERAPİSTİ OLMAK

Çocuk fizyoterapisti, doğumdan gençlik dönemine kadar bir hastalık, bozukluk ya da travmaya, çoğunlukla da nörolojik problemlere bağlı fonksiyonel kısıtlılık ve aktivite yetersizliği olan çocukları değerlendirir ve bu çocukların terapisiyle ilgilenir.

Özellikle riskli bebek, gelişimsel problemler, serebral palsi, yaygın gelişim geriliği, kas hastalıkları, down sendromu, travmatik santral sinir sistem yaralanmaları, hidrosefali, juvenil romatoid artrit , hemofili, skolyoz, brachial pleksus yaralanmalari, kardiyopulmoner ve ortopedik problemlerin yarattığı bağımsızlığı engelleyen problemleri en aza indirmek fizyoterapistler çok etkin bir biçimde görev alır.

Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının önemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor. Erken dönem fizyoterapi ve rehabilitasyon programları riskli bebeklerde doğar doğmaz başlaması gerekiyor. Bu programlar yenidoğan döneminde başlayıp 24 aya kadar uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarını içermektedir.

Bebeğin yaşamının ilk yılının beyin gelişiminde kritik bir dönemdir ve güncel çalışmaların, beyinde yüksek yenilenmenin ve hızlı öğrenmenin olduğu bebeklik süresince uygulanan müdahalenin daha etkili olduğu bildirilmektedir. Bu yüzden gelişim geriliği olan bebeklerin erken dönemde tanımlanması, uygun müdahalelerin yapılabilmesi açısından oldukça önem taşımaktadır.

Günümüzde bireysel hedefe yönelik terapiler ön plandadır.

Erken dönem fizyoterapi programlarına “riskli bebekler” dahil edilmektedir. Riskli bebekler, erken doğan yani prematüre bebeklerden, düşük doğum ağırlığına sahip zamanında doğan veya çeşitli nedenlere bağlı gelişimde geriliğin görüldüğü bebekleri kapsar.. Gelişimsel geriliğin sebepleri arasında doğumda oksijensiz kalma, beyin kanaması, solunum ve doğumsal kalp problemleri, sarılık, enfeksiyonlar, tekrarlayan nöbetler ve genetik problemler sayılmaktadır.

Erken fizyoterapiye başlamak ilerde oluşacak eklem bozuklukları, kas zayıflıkları ve duruş bozukluklarını önleyerek motor gelişimi destekler ve erken dönemde başlayan ev egzersiz programları aile eğitimi, motor gelişim açısından destekleyici bir etki yaratabilir. Gelecekteki problemleri en aza indirmek amacıyla nöro-motor bozukluğu olan yüksek riskli bebeklerde erken rehabilitasyon gereklidir.

Prof.Dr.Mintaze Kerem Günel