Dernek Tüzüğü

Dernegin Adi ve Merkezi

Madde 1- Dernegin Adi: 'Çocuk Fizyoterapistleri Dernegi'dir. Dernegin merkezi Ankara’dır.

 

Dernegin Amaci ve Bu Amaci Gerçeklestirmek Için Dernekçe Sürdürülecek Çalisma Konulari ve Biçimleri Ile Faaliyet Alani

Madde 2- Dernek,Çocuk fizyoterapistlerinin toplumdaki yerini güçlendirmek, pediatrik rehabilitasyon alaninda standartlari olusturmak, korumak ve yükseltmek amaci ile kurulmustur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalisma Konulari ve Biçimleri

a)Çocuk fizyoterapistlerinin toplumdaki yerini güçlendirmek için çalismalar yapmak.

b)Pediatrik rehabilitasyon alaninda standartlari olusturmak, korumak ve yükseltmek.

c)Meslek etik prensiplerini belirlemek ve duyurmak. Dernek üyelerinin bu prensiplere uygun çalisip çalismadigini denetlemek. Profesyonellerle toplum arasindaki iliskileri düzenlemek.

d)Hedef hastaliklarin toplumda taninmasina ve öneminin anlasilmasina yönelik çalismalarda bulunmak. Bu amaçla ilgili resmi, özel ve basin yayin kuruluslariyla isbirligi yapmak.

e)Rehabilitasyon, özel egitim ve bu alanlardaki yeni gelismelerle ilgili programlarin uygulama ve tanitimini yapmak, bu alanlarda ilgili bakanliklarla ortak çalisma yapip yeni programlar gelistirmek ve uygulamak.

f)Çesitli uluslararasi kuruluslarla (Gait and Clinical Movement Analysis Society, International Child Neurology Association, European Paediatric Neurology Society v.b) üyelik iliskileri kurmak, isbirligi yapmak ve bu yolla gelecek yardimlari gereksinimlere göre yönlendirmek.

g)Engelli çocuklarin hastaliklarinin tüm saglik elemanlarinca daha kolay taninmasini saglamaya yönelik çalismalarda bulunmak. Bu çalismalari yapanlari desteklemek, bu amaçla brosür ve kitap gibi yayinlari hazirlamak, seminer, kurs ve benzeri toplantilari düzenlemek, ilgili resmi ve özel kuruluslarla isbirligi yapmak.

h)Engelli çocuklar ve ailelere destek saglamak amaciyla ailelere ve hastalara danismanlik hizmeti vermek.

i)Engelli çocuklar konusunda çalisan uzman ve üyelerin uluslararasi konferanslara , kurslara, seminerlere ve benzeri bilimsel toplantilara katilimini saglamak.

j)Bu konuda çalisan saglik elemanlari arasinda isbirligi kurulmasini saglamak.

k)Üyelerinin mesleki gelisimlerini arttirmak amaçli özel konferanslar, seminerler, kurslar ve bilimsel toplantilar düzenlemek, konu ile ilgili iç, dis literatürleri izlemek ve bilgi bankasi kurmak.

l)Türkiye’de ayni amaçla çalisan baska derneklerle federasyon kurabilmek veya kurulmus federasyonlara katilarak çalismalarini güçlendirmek.

m)Ilgili arastirma ve çalismalari kendi adi ile çikacak bilimsel dergi veya diger basili görsel yayinlari yayinlamak veya bunlari diger bilimsel dergi ve kitaplarda yayinlanmasini tesvik etmek.

n)Amacin gerçeklestirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayinlari temin etmek, dokümantasyon merkezi olusturmak, çalismalarini duyurmak için amaçlari dogrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayinlar ile üyelerine dagitmak üzere çalisma ve bilgilendirme bültenleri çikarmak.

o)Amacin gerçeklestirilmesi için saglikli bir çalisma ortamini saglamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbas ve kirtasiye malzemelerini temin etmek.

p)Gerekli izinler alinmak sartiyla yardim toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt disindan bagis kabul etmek.

q)Üyelerinin yararlanmalari ve bos zamanlarini degerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlari teftis etmek.

r)Üyeleri arasinda beseri münasebetlerin gelistirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantilar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eglenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarini saglamak.

s)Dernek amaçlari dogrultusunda harcanmak üzere gelir elde etmek amaciyla engelli çocuklar ile ilgili teshis, tedavi, rehabilitasyon, özel egitim verecek tesisler açmak. Bunlarin isletmesini yürütmek.

t)Amacin gerçeklestirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayili Dernek ve Vakiflarin Kamu Kurum ve Kuruluslari ile Iliskilerine Dair Kanun hükümleri sakli kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluslari ile görev alanlarina giren konularda ortak projeler yürütmek.

u)Dernegin amaci ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diger derneklerle veya vakif, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluslariyla ortak bir amaci gerçeklestirmek için plâtformlar olusturmak.

v)Dernek siyasetle ugrasmayan bir kurumdur.

w)Dernek, tüzük ve amaçlari dogrultusunda gerek görülmesi halinde vakif kurabilir.

x)Dernek üyelerinin meslek odasi olusturmak için yeterli sayiya ulasmasi halinde oda olmaya yönelik çalismalari yürütmek.

r)Ülke genelinde örgütlenmek amaci ile gerekli tüzük degisikliklerini genel kurullarinda yapmak kaydi ile subeler açilmasini tesvik etmek.

 

Tasinmaz Ve Tasinir Mal Edinme

Madde 3- Dernek yukaridaki amaçlari gerçeklestirmek üzere kanuni hudut içerisinde gerekli tasinmazlari iktisap edebilir, her türlü menkul ve gayrimenkul bagisi kabul edilebilir.

Dernek, gene yukaridaki amaçlari gerçeklestirmek üzere her türlü motorlu tasit aracini edinebilir ve bunlari dernegin faaliyetleri dogrultusunda kullanabilir. Bu meyanda bunlari kiralayabilir, satabilir, degistirebilir, her türlü motorlu araç bagisi kabul edebilir.

Dernegin Faaliyet Alani: Dernek sosyal ve bilimsel alanda faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakki ve Üyelik Islemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan, üniversitelerin dört yillik lisans egitimi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarindan veya bölümlerinden mezun olup fizyoterapist ünvanı alan, dernegin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dogrultuda çalismayi kabul eden ve mevzuatin öngördügü kosullarini tasiyan her gerçek kisi bu dernege üye olma hakkina sahiptir. Onursal üyelik için bu kosul aranmaz.

Dernek baskanligina yazili olarak yada dernegin resmi web sitesi olan adresten (www.cfd.org.tr) yapilacak üyelik basvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyelige kabul veya istegin reddi seklinde karara baglanir ve sonuç yazi yada elektronik posta ile basvuru sahibine bildirilir. Basvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernegin asil üyeleri, dernegin kuruculari ile müracaatlari üzerine yönetim kurulunca üyelige kabul edilen kisilerdir.

Dernege maddi ve manevi bakimdan önemli destek saglamis bulunanlar yönetim kurulu karari ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

Üyelikten Çikma

Madde 6- Her üye yazili olarak bildirmek kaydiyla, dernekten çikma hakkina sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulastigi anda çikis islemleri sonuçlanmis sayilir. Üyelikten ayrilma, üyenin dernege olan birikmis borçlarini sona erdirmez.

 

Üyelikten Çikarilma

Madde 7- Dernek üyeliginden çikarilmayi gerektiren haller:

1-Dernek tüzügüne aykiri davranislarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçinmak,

3-Yazili ikazlara ragmen üyelik aidatini alti ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarinca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma sartlarini kaybetmis olmak,

Yukarida sayilan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karari ile üyelikten çikarilir. Dernekten çikan veya çikarilanlar, üye kayit defterinden silinir ve dernek malvarliginda hak iddia edemez.

 

Dernek Organlari

Madde 8- Dernegin organlari asagida gösterilmistir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kurulus Sekli, Toplanma Zamani ve Çagri ve Toplanti Usulü

Madde 9- Genel kurul, dernegin en yetkili karar organi olup; dernege kayitli üyelerden olusur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olagan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördügü hallerde veya dernek üyelerinden beste birinin yazili istegi üzerine otuz gün içinde olaganüstü toplanir.

3-Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

4- Yönetim kurulu toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde yapılır.

 

Olagan genel kurul, 2 yilda bir, Nisan ayi içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanir.

Olağanüstü genel kurul yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.

Genel kurul toplantiya yönetim kurulunca çagrilir. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantiya çagirmazsa; üyelerden birinin basvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantiya çagirmakla görevlendirir.

 

Çagri Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzügüne göre genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katilma hakki bulunan üyeler, en az onbes gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazili yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantiya çagrilir. Bu çagrida, çogunluk saglanamamasi sebebiyle toplanti yapilamazsa, ikinci toplantinin hangi gün, saat ve yerde yapilacagi da belirtilir. Ilk toplanti ile ikinci toplanti arasindaki süre yedi günden az, altmis günden fazla olamaz.

Toplanti, çogunluk saglanamamasi sebebinin disinda baska bir nedenle geri birakilirsa, bu durum geri birakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplanti için yapilan çagri usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ikinci toplantinin geri birakma tarihinden itibaren en geç alti ay içinde yapilmasi zorunludur. Üyeler ikinci toplantiya, birinci fikrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir.

Genel kurul toplantisi bir defadan fazla geri birakilamaz.

 

Toplanti Usulü

Genel kurul, katilma hakki bulunan üyelerin salt çogunlugunun, tüzük degisikligi ve dernegin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katilimiyla toplanir; çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

Genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin listesi toplanti yerinde hazir bulundurulur. Toplanti yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmis kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafindan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlari karsisina imza koyarak toplanti yerine girerler.

Toplanti yeter sayisi saglanmissa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplanti yönetim kurulu baskani veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafindan açilir. Toplanti yeter sayisi saglanamamasi halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açilistan sonra, toplantiyi yönetmek üzere bir baskan ve yeteri kadar baskan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olusturulur.

Dernek organlarinin seçimi için yapilacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karsilarini imzalamalari zorunludur.

Toplantinin yönetimi ve güvenliginin saglanmasi divan baskanina aittir.

Genel kurulda, yalnizca gündemde yer alan maddeler görüsülür. Ancak toplantida hazir bulunan üyelerin onda biri tarafindan görüsülmesi yazili olarak istenen konularin gündeme alinmasi zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardir; üye oyunu sahsen kullanmak zorundadir. Onursal üyeler genel kurul toplantilarina katilabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kisinin üye olmasi halinde, tüzel kisinin yönetim kurulu baskani veya temsille görevlendirecegi kisi oy kullanir

Toplantida görüsülen konular ve alinan kararlar bir tutanaga yazilir ve divan baskani ile yazmanlar tarafindan birlikte imzalanir. Toplanti sonunda, tutanak ve diger belgeler yönetim kurulu baskanina teslim edilir. Yönetim kurulu baskani bu belgelerin korunmasindan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Sekilleri

Madde 10- Genel kurulda, aksine karar alinmamissa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri ile diger konulardaki kararlar açik olarak oylanir. Açik oylamada, genel kurul baskaninin belirtecegi yöntem uygulanir.

Genel kurul kararlari, toplantiya katilan üyelerin salt çogunluguyla alinir. Su kadar ki, tüzük degisikligi ve dernegin feshi kararlari, ancak toplantiya katilan üyelerin üçte iki çogunluguyla alinabilir.

 

Toplantisiz veya Çagrisiz Alinan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazili katilimiyla alinan kararlar ile dernek üyelerinin tamaminin bu tüzükte yazili çagri usulüne uymaksizin bir araya gelerek aldigi kararlar geçerlidir. Bu sekilde karar alinmasi olagan toplanti yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11- Asagida yazili hususlar genel kurulca görüsülüp karara baglanir.

1-Dernek organlarinin seçilmesi,

2-Dernek tüzügünün degistirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurullari raporlarinin görüsülmesi ve yönetim kurulunun ibrasi,

4-Yönetim kurulunca hazirlanan bütçenin görüsülüp aynen veya degistirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan tasinmaz mallarin satin alinmasi veya mevcut tasinmaz mallarin satilmasi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalismalari ile ilgili olarak hazirlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya degistirilerek onaylanmasi,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarinin kamu görevlisi olmayan baskan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarinin tespit edilmesi,

8-Dernegin federasyona katilmasi ve ayrilmasinin kararlastirilmasi,

9-Dernegin uluslar arasi faaliyette bulunmasi, yurt disindaki dernek ve kuruluslara üye olarak katilmasi veya ayrilmasi,

10-Dernegin vakif kurmasi,

11-Dernegin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diger önerilerinin incelenip karara baglanmasi,

13-Mevzuatta genel kurulca yapilmasi belirtilen diger görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, dernegin diger organlarini denetler ve onlari hakli sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyelige kabul ve üyelikten çikarma hakkinda son karari verir. Dernegin en yetkili organi olarakdernegin diger bir organina verilmemis olan isleri görür ve yetkileri kullanir.

 

Yönetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantisinda bir kararla görev bölüsümü yaparak baskan, baskan yardimcisi, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi sartiyla her zaman toplantiya çagrilabilir. Üye tamsayisinin yarisindan bir fazlasinin hazir bulunmasi ile toplanir. Kararlar, toplantiya katilan üye tam sayisinin salt çogunlugu ile alinir.

Yönetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre veya yönetim kurulu kararı ile  yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu asagidaki hususlari yerine getirir.

1-Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçina yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarina iliskin islemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazirlayarak genel kurula sunmak,

3-Dernegin çalismalari ile ilgili yönetmelikleri hazirlayarak genel kurul onayina sunmak

4-Genel kurulun verdigi yetki ile tasinmaz mal satin almak, dernege ait tasinir ve tasinmaz mallari satmak, bina veya tesis insa ettirmek, kira sözlesmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açilmasini saglamak

6-Genel kurulda alinan kararlari uygulamak,

7-Her faaliyet yili sonunda dernegin isletme hesabi tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalismalarini açiklayan raporunu düzenlemek, toplandiginda genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasini saglamak,

9-Dernege üye alinmasi veya üyelikten çikarilma hususlarinda karar vermek.

10-Dernegin amacini gerçeklestirmek için her çesit karari almak ve uygulamak,

11-Mevzuatin kendisine verdigi diger görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teskili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliginde istifa veya baska sebeplerden dolayi bosalma oldugu taktirde genel kurulda aldigi oy çoklugu sirasina göre yedek üyelerin göreve çagrilmasi mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; dernegin, tüzügünde gösterilen amaç ve amacin gerçeklestirilmesi için sürdürülecegi belirtilen çalisma konulari dogrultusunda faaliyet gösterip göstermedigini, defter, hesap ve kayitlarin mevzuata ve dernek tüzügüne uygun olarak tutulup tutulmadigini, dernek tüzügünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yili geçmeyen araliklarla denetler ve denetim sonuçlarini bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandiginda genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiginde genel kurulu toplantiya çagirir.

 

Dernegin Gelir Kaynaklari

Madde 14- Dernegin gelir kaynaklari asagida sayilmistir.

1-Üye Aidati: Üyelerden yillik olarak ta 100.00YTL aidat alinir. Her yil basinda yönetim kurulu alacagi karar ile üye aidatinda günün sartlarina göre arttirma veya azaltmaya gidebilir.

2-Gerçek ve tüzel kisilerin kendi istegi ile dernege yaptiklari bagis ve yardimlar.

3-Dernek tarafindan tertiplenen çay ve yemekli toplanti, gezi ve eglence, temsil, bilimsel toplanti, seminer, kurs , konser, spor yarismasi ve konferans gibi faaliyetlerden saglanan gelirler,

4-Dernegin mal varligindan elde edilen gelirler,

5-Yardim toplama hakkindaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bagis ve yardimlar.

6-Dernegin, amacini gerçeklestirmek için ihtiyaç duydugu geliri temin etmek amaciyla giristigi ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diger gelirler.

8- Banka faizleri ile kanunların izin verdiği diğer kaynakları.

 

Dernegin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 15- Defter tutma esaslari;

Dernekte, isletme hesabi esasina göre defter tutulur. Ancak, yillik brüt gelirin Maliye Bakanliginca belirlenen hadleri asmasi durumunda takip eden hesap döneminden baslayarak bilanço esasina göre defter tutulur.

Bilanço esasina geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarida belirtilen haddin altina düsülürse, takip eden yildan itibaren isletme hesabi esasina dönülebilir.

Yukarida belirtilen hadde bagli kalmaksizin yönetim kurulu karari ile bilanço esasina göre defter tutulabilir.

Dernegin ticari isletmesi açilmasi durumunda, bu ticari isletme için, ayrica Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayit Usulü

Dernegin defter ve kayitlari Dernekler Yönetmeliginde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, asagida yazili defterler tutulur.

a)Isletme hesabi esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlari tarih ve numara sirasiyla bu deftere yazilir ve kararlarin alti toplantiya katilan üyelerce imzalanir.

2-Üye Kayit Defteri: Dernege üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernege giris ve çikis tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giris ve yillik aidat miktarlari bu deftere islenebilir.

3-Evrak Kayit Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sira numarasi ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakin asillari ve giden evrakin kopyalari dosyalanir. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çiktisi alinmak suretiyle saklanir.

4-Demirbas Defteri: Dernege ait demirbaslarin edinme tarihi ve sekli ile kullanildiklari veya verildikleri yerler ve kullanim sürelerini dolduranlarin kayittan düsürülmesi bu deftere islenir.

5-Isletme Hesabi Defteri: Dernek adina alinan gelirler ve yapilan giderler açik ve düzenli olarak bu deftere islenir.

6-Alindi Belgesi Kayit Defteri: Alindi belgelerinin seri ve sira numaralari, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadi ve imzalari ile aldiklari ve iade ettikleri tarihler bu deftere islenir.

b)Bilanço esasinda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar asagidaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 nci alt bentlerinde kayitli defterler bilanço esasinda defter tutulmasi durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayit sekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanligina verdigi yetkiye istinaden yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarina göre yapilir.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulmasi zorunlu olan defterler kullanmaya baslamadan önce il dernekler müdürlügüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanilmasina sayfalari bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapilmaz. Ancak, bilanço esasina göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakli defterlerin, kullanilacagi yildan önce gelen son ayda, her yil yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Isletme hesabi esasina göre kayit tutulmasi durumunda yil sonlarinda (31 Aralik) (Dernekler Yönetmeligi EK-16’da belirtilen) “Isletme Hesabi Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasina göre defter tutulmasi durumunda ise, yil sonlarinda (31 Aralik), Maliye Bakanliginca yayimlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Dernegin Gelir ve Gider Islemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de örnegi bulunan) “Alindi Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar araciligi ile tahsili halinde banka tarafindan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alindi belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satis fisi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapilir. Ancak dernegin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsaminda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulasi, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeligi EK-13’te örnegi bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafindan kisi, kurum veya kuruluslara yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeligi EK-14’te örnegi bulunan) “Ayni Yardim Teslim Belgesi” ile yapilir. Kisi, kurum veya kuruluslar tarafindan dernege yapilacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeligi EK-15’te örnegi bulunan) “Ayni Bagis Alindi Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alindi Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanilacak “Alindi Belgeleri” (Dernekler Yönetmeligi EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu karariyla, matbaaya bastirilir.

Alindi belgelerinin bastirilmasi ve kontrolü, matbaadan teslim alinmasi, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasinda devir teslimi ve alindi belgesi ile dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler tarafindan bu alindi belgelerinin kullanimina ve toplanilan gelirlerin teslimine iliskin hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adina gelir tahsil edecek kisi veya kisiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karari ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kisilerin açik kimligi, imzasi ve fotograflarini ihtiva eden (Dernekler Yönetmeligi EK- 19’da örnegi bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafindan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baskaninca onaylanir. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili degisiklikler yönetim kurulu baskaninca, onbes gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adina gelir tahsil edecek kisiler, ancak adlarina düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye baslayabilirler.

Yetki belgesinin kullanimi, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliginin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafindan kullanilan alindi belgeleri, harcama belgeleri ve diger belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakli kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayi ve tarih düzenine uygun olarak 5 yil süreyle saklanir.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 17- Dernegin, bir önceki yila ait faaliyetleri ile gelir ve gider islemlerinin yil sonu itibariyla sonuçlarina iliskin (Dernekler Yönetmeligi EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafindan doldurarak, her takvim yilinin ilk dört ayi içinde dernek baskani tarafindan mahallin mülki idare amirligine verilir.

 

Bildirim Yükümlülügü *

Madde 18- Mülki amirlige yapilacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olagan veya olaganüstügenel kurul toplantilarini izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullari ile diger organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeligi EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu baskani tarafindan mülki idare amirligine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan baskani, baskan yardimcilari ve yazman tarafindan imzalanmis genel kurul toplanti tutanagi örnegi,

2-Tüzük degisikligi yapilmissa, tüzügün degisen maddelerinin yeni ve eski sekli ile dernek tüzügünün son seklinin her sayfasi yönetim kurulunca imzalanmis örnegi.

Eklenir.

 

Tasinmazlarin Bildirilmesi

Dernegin edindigi tasinmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeligi EK-26’da sunulan) “Tasinmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirligine bildirilir.

 

Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi

Dernek tarafindan, yurtdisindan yardim alinacak olmasi durumunda yardim alinmadan önce (Dernekler Yönetmeligi EK-4’te belirtilen) “Yurtdisindan Yardim Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirligine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt disindan yardim alinmasi hususunda alinmis yönetim kurulu karari örnegi, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözlesme ve benzeri belgeler ile yardimin aktarildigi hesaba iliskin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnegi de eklenir.

Nakdi yardimlarin bankalar araciligiyla alinmasi ve kullanilmadan önce bildirim sartinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluslari Ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Dernegin görev alanina iliskin konularda kamu kurum ve kuruluslari ile yürüttügü ortak projelerle ilgili olarak yapilan protokol ve projenin örnegi (Dernekler Yönetmeligi EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulundugu yerin valiligine verilir.

 

Degisikliklerin Bildirilmesi

Dernegin yerlesim yerinde meydana gelen degisiklik (Dernekler Yönetmeligi EK-24’te belirtilen) “Yerlesim Yeri Degisiklik Bildirimi”; genel kurul toplantisi disinda dernek organlarinda meydana gelen degisiklikler (Dernekler Yönetmeligi EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarindaki Degisiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, degisikligi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirligine bildirilir.

Dernek tüzügünde yapilan degisiklikler de tüzük degisikliginin yapildigi genel kurul toplantisini izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirligine bildirilir.

 

Dernegin Iç Denetimi

Madde 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafindan iç denetim yapilabilecegi gibi, bagimsiz denetim kuruluslarina da denetim yaptirilabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bagimsiz denetim kuruluslarinca denetim yapilmis olmasi, denetim kurulunun yükümlülügünü ortadan kaldirmaz.

Denetim kurulu tarafindan en geç yilda bir defa dernegin denetimi gerçeklestirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bagimsiz denetim kuruluslarina denetim yaptirabilir.

 

Dernegin Borçlanma Usulleri

Madde 20- Dernek amacini gerçeklestirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasi halinde yönetim kurulu karari ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alimi konularinda olabilecegi gibi nakit olarak ta yapilabilir. Ancak bu borçlanma, dernegin gelir kaynaklari ile karsilanamayacak miktarlarda ve dernegi ödeme güçlügüne düsürecek nitelikte yapilamaz.

 

Tüzügün Ne Sekilde Degistirilecegi

Madde 21- Tüzük degisikligi genel kurul karari ile yapilabilir.

Genel kurulda tüzük degisikligi yapilabilmesi için genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

Tüzük degisikligi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük degisikligi oylamasi açikolarak yapilir.

 

Dernegin Feshi ve Mal Varliginin Tasfiye Sekli

Madde 22- Genel kurul, her zaman dernegin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüsülebilmesi için genel kurula katilma hakki bulunan üyelerin 2/3 çogunlugu aranir. Çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantinin ertelenmesi durumunda ikinci toplantida çogunluk aranmaz. Ancak, bu toplantiya katilan üye sayisi, yönetim ve denetim kurullari üye tam sayisinin iki katindan az olamaz.

Fesih kararinin alinabilmesi için gerekli olan karar çogunlugu toplantiya katilan ve oy kullanma hakki bulunan üyelerin oylarinin 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih karari oylamasi açik olarak yapilir.

 

Tasfiye Islemleri

Genel kurulca fesih karari verildiginde, dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden olusan tasfiye kurulunca yapilir. Bu islemlere, feshe iliskin genel kurul kararinin alindigi veya kendiliginden sona erme halinin kesinlestigi tarihten itibaren baslanir. Tasfiye süresi içinde bütün islemlerde dernek adinda “Tasfiye Halinde Çocuk Fizyoterapistleri Dernegi” ibaresi kullanilir.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernegin para, mal ve haklarinin tasfiyesi islemlerini bastan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce dernegin hesaplarini inceler. Inceleme esnasinda dernege ait defterler, alindi belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayitlari ile diger belgelerinin tespiti yapilarak varlik ve yükümlülükleri bir tutanaga baglanir. Tasfiye islemeleri sirasinda dernegin alacaklilarina çagrida bulunulur ve varsa mallari paraya çevrilerek alacaklilara ödenir. Dernegin alacakli olmasi durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarin tahsil edilmesi ve borçlarin ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklari, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemisse dernegin bulundugu ildeki amacina en yakin ve fesih edildigi tarihte en fazla üyeye sahip dernege devredilir.

Tasfiyeye iliskin tüm islemler tasfiye tutanaginda gösterilir ve tasfiye islemleri, mülki idare amirliklerince hakli bir nedene dayanilarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanir.

Dernegin para, mal ve haklarinin tasfiye ve intikal islemlerinin tamamlanmasini müteakip tasfiye kurulu tarafindan durumun yedi gün içinde bir yazi ile dernek merkezinin bulundugu yerin mülki idare amirligine bildirilmesi ve bu yaziya tasfiye tutanaginin da eklenmesi zorunludur.

Dernegin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatiyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi bes yildir.

 

Hüküm Eksikligi

Madde 23- Bu tüzükte belirtilmemis hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çikartilmis olan Dernekler Yönetmeligi ve ilgili diger mevzuatin dernekler hakkindaki hükümleri uygulanir.