Fı̇zı̇ksel Engellı̇ Bı̇reylerde Sporun Yaşam Kalı̇tesı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇nı̇n Araştırılması


Doküman için tıklayınız... (pdf)