OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

DUYURU

Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Olağan Genel Kurulu Aşıkpaşa Mah. Vedat Dalokay Cad. No : 41/5 G.O.P. Çankaya/ANKARA adresinde 22.04.2018 saat 10.00’da aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul aynı gündem ve aynı adreste 29.04.2018 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

GÜNDEM:

1.Yoklama

2.Açılış

3.Divan Seçimi

4.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5.Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi

6.Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

7.Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

8.Dilek ve Temenniler

9. Kapanış