Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Değerli Meslektaşlarımız,

Son günlerde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı içindeki ince motor becerilerinin beden eğitimi mezunu lisansiyerlerine yazma kararının Özel Eğitim Kurum sahipleri tarafından savunulduğu ve Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere hazırlandığı bilgisinin alınması üzerine;
Özel eğitim kurumları sahiplerinin, yöneticilerinin ve mensuplarının kurmuş olduğu tüm derneklerle iletişime geçilmiştir. Türkiye’de özel eğitim kurumları ile ilgili iki dernek faaliyet göstermektedir. Bunlar Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneğidir.

Bu derneklerin yönetim kurulu üyelerinden, Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği yönetim kurulu üyeleri Günay Baran ve Yasin Düşer ile Özel Eğitim Kurumları Derneği yönetim kurulu üyesi Zuhal Odabaşı ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği yönetim kurulu Başkanı Tülin Düger ve yönetim Kurulu üyesi Yasin Ekinci, Çocuk Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Mintaze Kerem Günel ve yönetim kurulu üyesi Meral Boşnak Güçlü ile 27.07.2017 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneklerine konu ile ilgili görüş ve bilgileri sorulmuştur.

Beden eğitimi mezunlarının ince motor uygulamalarında rol almalarına yönelik Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği herhangi bir çalışması olmadığını belirtmiş ve bünyesinde fizyoterapistleri de barındırdıklarını ve bu konuyu asla savunmadıklarını ve karşısında olduklarını belirtmişlerdir. Özel Eğitim Kurumları Derneği yetkilisi ise fizyoterapisti kapsamayan ancak diğer meslek gruplarının meslek içi eğitimi ve bazı meslek gruplarının yeni yapılandırılacak destek programlarında yer almalarına yönelik çalışmaları yürüttüklerini ve MEB ile ilgili iletişimde bulunduklarını iletmişlerdir. Ancak bedensel destek programına ilişkin herhangi bir istek yada çalışmalarının olmadıklarını belirtmişlerdir.

Hem Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) hem de Çocuk Fizyoterapistleri Derneği (ÇFD), MEB ile yürütülecek çalışmalardaÖzel Eğitim Kurumları Derneği ve Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını, özel eğitimleri ve fizyoterapistleri ilgilendiren konularda görüş alışverişi yapmanın önemini vurgulamışlardır. Bu görüşme ile ileride hem TFD hem ÇFD ortak paydada hareket edecek ve olumlu iletişimlere devam edecektir. Öncelikle bu toplantımız meslektaşlarımıza duyurmak isteriz.

Yine aynı konu üzerine; Tülin Düger ve Mintaze Kerem Günel başkanlığında MEB-Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal Şamlıoğlu ve bu genel müdürlüğün özel kurumlar daire başkanı Sayın Fethullah Güner ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiştir. Hem genel müdür hem de daire başkanı, bedensel destek programına Beden Eğitimi lisansiyerlerinin görev alması ile ilgili kendilerine bir görüş sunulduğunu, bu yönüyle bazı görüşmeler yapıldığını ancak bu durumu uygun bulmadıklarını ve konu ile ilgili herhangi bir çalışmalarının bulunmadıklarını ifade etmişlerdir.

Bu toplantıda ayrıca MEB bünyesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri işleyişleri, destek programlar, burada çalışan fizyoterapistler ve fizyoterapistlerin yürüttüğü bedensel eğitim destek programı ile ilgili görüş alışverişleri yapılmıştır. Hem genel müdür hem de daire başkanı bundan sonraki tüm çalışmalarda TFD ve ÇFD’nin desteğini ve görüşünü alacaklarını, iletişim içinde olacaklarını bildirmişlerdir. MEB yetkilileri bu konuda ilgili diğer disiplinlerin derneklerini de bir araya getirerek yeni bir çalıştay yapmayı istediklerini bildirmişlerdir. Bu çok olumlu ve verimli geçen toplantı sonrası iletişim ve gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki hafta MEB’nın konu ile ilgili diğer genel müdürlükleri ve özellikle Rehberlik ve Araştırma Genel Müdür ve daire başkanları ile de toplantılar gerçekleştirilecektir.
Ayrıca derneklerin oluşturduğu çalışma grupları ile; özel eğitim kurumlarındaki genel sorunlar, meslektaşlarımızın sorunları, hizmet yararlanıcıların sorunları ve çözüm önerileri hakkında önümüzdeki günlerde hazırlanacak rapor milli eğitim bakanımıza sunulacaktır.

Bu görüşmelerin sonuçlarını da siz meslektaşlarımızla paylaşacağımızı bildirir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği
Çocuk Fizyoterapistleri Derneği