Relationship Among the Manual Ability Classification System (MACS)

Arastirmayi asagidaki dosyayi tiklayarak bilgisayariniza indirebilirsiniz.


Cerebral palsy, WeeFIM, GMFCS, MACS, Rehabilitation (pdf)